Top


DISCLAIMER

Zorgvuldigheid
Het Refluxziekte Expertisecentrum stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen patient, dan wel bezoeker van de website en de arts aan te vullen, niet te vervangen.

Aansprakelijkheid
Het Refluxziekte Expertisecentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat:

  • als gevolg van het gebruik van informatie die het Refluxziekte Expertisecentrum op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar het Refluxziekte Expertisecentrum op deze site verwijst.
  • als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van informatie die het Refluxziekte Expertisecentrum op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar het Refluxziekte Expertisecentrum op deze site verwijst.

 

PRIVACY

Het Refluxziekte Expertisecentrum vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Refluxziekte Expertisecentrum dan ook in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, zoals meest bezochte pagina’s, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van en de informatie op de website te optimaliseren.

Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen en wordt niet overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Cookies
Sommige delen van de website van het Refluxziekte Expertisecentrum kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het Refluxziekte Expertisecentrum en van derden rusten. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van het Refluxziekte Expertisecentrum, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Het Refluxziekte Expertisecentrum en andere websites
Het Refluxziekte Expertisecentrum is niet verantwoordelijkheid voor het gedrag van partijen waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: contact@maagzuur.info.

 

COPYRIGHT

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van het Refluxziekte Expertisecentrum worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan contact@maagzuur.info.

Onafhankelijk
Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van het Reflux Expertisecentrum. Onze site toont geen enkele vorm van advertenties en/of reclame. Ook de medische informatie op deze website wordt niet beinvloed door de wijze van financiering. 

Wijzigingen
Het Refluxziekte Expertisecentrum behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.

 

COLOFON

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers en specialisten van het Refluxziekte Expertisecentrum. Reacties betreffende de website kunt u richten aan contact@maagzuur.info.