Top

Wie zijn wij?

Het Refluxziekte Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen enkele ziekenhuizen die de zorg voor patiënten met een middenrifbreuk en/of refluxziekte (aanhoudend brandend maagzuur) als speerpunt hebben. Na jarenlange ervaring is een uitgebalanceerde techniek ontwikkeld voor de meest optimale behandeling van deze ziekte. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 150 patiënten met aanhoudende klachten van brandend maagzuur (vaak ondanks langdurig medicatiegebruik) in een van onze expertisecentra geopereerd.

We hebben veel ervaring met de behandeling van brandend maagzuurklachten door grote middenrifbreuken waardoor soms zelfs de volledige maag in de borstkas komt te liggen. Daarnaast worden veel patiënten die na een eerdere operatie elders toch nog klachten ondervinden naar ons verwezen voor een second opinion of voor het overnemen van de behandeling.

Alle zorg wordt geleverd via een gespecialiseerde polikliniek. Op deze polikliniek wordt nauw samengewerkt met ofwel uw eigen maag-darm-leverarts of onze eigen gespecialiseerde maag-darm-leverartsen om zorg te dragen dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 


STZ-erkend expertisecentrum

STZ_tekst_web_rgb

Alle deelnemende expertisecentra zijn lid van de Samenwerkende Topklinische (opleidings) Ziekenhuizen (STZ). Dit betekent dat wij voor veel medische specialismen opleidingen in huis hebben. Wij bieden hooggespecialiseerde zorg, gebaseerd op de nieuwste medische inzichten. Wij investeren doorlopend in onderzoek en opleiding van onze medewerkers en in de nieuwste apparatuur. Met als doel patiënten op klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare wijze zorg te bieden.

De STZ bepaalt of STZ-ziekenhuizen voor bepaalde behandelingen of specialisaties in aanmerking komen voor de status van Expertisecentrum. Een Expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. Hier werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis.

Organisatie


Deelnemende centra

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch

Unknown-3.png

Visie en Missie

Centralisatie van de operatieve zorg van patiënten met een middenrifbreuk of refluxziekte is zeer belangrijk voor het succes en reduceren van de kans op complicaties. Door het veelvuldig uitvoeren van deze operaties en ons hier helemaal op toe te leggen zijn wij in staat een optimaal operatieresultaat te leveren en een behandeltraject op te stellen dat geheel is toegespitst op de situatie van iedere individuele patiënt.

Het expertisecentrum heeft de missie om te werken aan een constante verbetering van de operatieve zorg en patiëntvoorlichting in Nederland. Wij bundelen, verbinden en verspreiden daartoe kennis op zowel nationaal en internationaal niveau.

Wetenschappelijk onderzoek


Een van de manieren waarop we streven naar continue verbetering is wetenschappelijk onderzoek. 

Het kan zijn dat u, gedurende uw behandeling wordt uitgenodigd voor deelname hieraan. Deelname is niet verplicht en afwijzing hiervan zal geen consequenties hebben voor behandeltraject in de deelnemende centra.


Lopend onderzoek

  • Nieuwe behandelmethode voor patiënten met een middenrifbreuk die reeds meermaals zijn geopereerd in de buik waardoor een operatie via de buikholte niet langer mogelijk is.

  • De operatieve behandeling van refluxziekte en middenrifbreuken in de oudere patiënt.

Onze specialisten


Meander Medisch Centrum

Broeders.jpg

Prof. Dr. I.A.M.J. Broeders

Ivo Broeders heeft zich gespecialiseerd in de minimaal-invasieve chirurgie. Hij heeft in augustus 2000 robotchirurgie geïntroduceerd in Nederland en heeft uitgebreide klinische en onderzoekervaring. Bijzondere aandachtsgebieden zijn de behandeling van complexe middenrifbreuken en refluxziekte.

Naast zijn werkzaamheden in de kliniek is hij hoogleraar bij de Universiteit Twente waar hij onder andere onderwijs geeft aan technische geneeskundestudenten en onderzoek verricht naar minimaal-invasieve chirurgie en robotica als onderdeel van de Robotica en Mechatronica groep (RAM).

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Draaisma.jpg

Dr. W.A. Draaisma

Werner Draaisma is sinds 2012 chirurg met maag-darm chirurgie als aandachtsgebied. Sinds 2018 is hij werkzaam is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar hij de beste patiëntenzorg wil combineren met innovatie en persoonlijke aandacht. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn onder andere goedaardige aandoeningen van van de slokdarm en maag (zuurbranden, middenrifbreuken, achalasie) en minimaal-invasieve chirurgie.