Top

Bij de huisarts

Wanneer iemand naar het spreekuur van de huisarts komt met 'maagklachten', dan zal de huisarts eerst kijken of er aanwijzingen zijn voor een ernstige of gevaarlijke ziekte waarvoor iemand onmiddellijk moet worden doorverwezen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. 

Bij de meeste volwassenen met 'maagklachten' zijn deze klachten na enkele dagen spontaan verdwenen. Om deze reden wordt niet meteen aanvullend onderzoek verricht maar wordt vooral in het begin gezocht naar een goede oplossing om de klachten af te laten nemen. Als de klachten met bijvoorbeeld maagzuurremmers voorbij gaan zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden wat de oorzaak geweest is. 

Pas als medicijnen niet helpen of als de klachten steeds maar weer terugkomen, zal de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen. Als eerst wordt gekeken of de maag is ontstoken door de H. pylori bacterie. Om dit te onderzoeken wordt (afhankelijk van uw huisarts) uw bloed of ontlasting onderzocht.

Als deze bacterie niet wordt gevonden en dus geen oorzaak kan zijn voor de klachten zal de huisarts u naar een specialist in het ziekenhuis verwijzen om te kijken of de klachten komen door refluxziekte


Bij de specialist

In het ziekenhuis zal met een kijkonderzoek (gastroscopie) van de slokdarm en maag bekeken worden of er aanwijzingen zijn voor reflux of een middenrifbreuk. Tekenen van reflux zijn bijvoorbeeld een ontsteking van de slokdarm of veranderingen van het slokdarmslijmvlies (Barrett). Ook kan met het kijkonderzoek worden gekeken naar het maagklepje en of er een midenrifbreuk is.

Gastroscopie; kijkonderzoek van de slokdarm en maag

24-uur zuurmeting

Als er bewijs is voor reflux, betekent dit niet meteen dat de klachten hierdoor worden veroorzaakt. Daarom volgt vaak na het kijkonderzoek een zogeheten manometrie en 24-uur zuurmeting. Bij dit gecombineerde onderzoek wordt eerst gekeken met een heel dun slangetje of de slokdarmkringspier goed kan sluiten. Hierna wordt het slangetje vervangen voor een dunnere die via de neus wordt geplaatst. Deze blijft 24 uur zitten en meet continu de zuurtegraad. Iedere keer als er (pijn)klachten zijn moet op een knop worden gedrukt zodat achteraf kan worden bekeken of de klachten steeds komen wanneer zuur in de slokdarm komt.