Wie zijn wij?

Binnen de vakgroep Chirurgie van het Meander Medisch Centrum is de operatieve behandeling van refluxziekte (aanhoudend brandend maagzuur) en middenrifbreuken één van onze speerpunten. Na jarenlange ervaring is een uitgebalanceerde techniek ontwikkeld voor de meest optimale behandeling van deze ziekte. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 100 patiënten met aanhoudende klachten van brandend maagzuur (vaak ondanks langdurig medicatiegebruik) in het Meander Medisch Centrum geopereerd.

Om onze zorg steeds te kunnen verbeteren wordt naast de dagelijkse patiëntenzorg ook veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van refluxziekte en grote middenrifbreuken. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en Tergooi ziekenhuis in Hilversum.

Ook hebben we veel ervaring met de behandeling van brandend maagzuurklachten door grote middenrifbreuken waardoor soms zelfs de volledige maag in de borstkas komt te liggen. Daarnaast worden veel patiënten die na een eerdere operatie elders toch nog klachten ondervinden naar ons verwezen voor een second opinion of voor het overnemen van de behandeling.

Binnen het Meander Medisch Centrum wordt deze zorg geleverd via onze gespecialiseerde refluxziekte polikliniek. Op deze polikliniek wordt nauw samengewerkt met ofwel uw eigen maag-darm-leverarts of onze eigen gespecialiseerde maag-darm-leverartsen om zorg te dragen dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. 


STZ-erkend expertisecentrum

STZ_tekst_web_rgb

Het Meander Medisch Centrum is lid van de Samenwerkende Topklinische (opleidings) Ziekenhuizen (STZ). Dit betekent dat wij voor veel medische specialismen opleidingen in huis hebben. Wij bieden hooggespecialiseerde zorg, gebaseerd op de nieuwste medische inzichten. Wij investeren doorlopend in onderzoek en opleiding van onze medewerkers en in de nieuwste apparatuur. Met als doel patiënten op klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare wijze zorg te bieden.

De STZ bepaalt of STZ-ziekenhuizen voor bepaalde behandelingen of specialisaties in aanmerking komen voor de status van Expertisecentrum. Een Expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. Hier werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis.

Het Refluxziekte Expertisecentrum van het Meander Medisch Centrum is één van deze STZ-erkende expertisecentra.


HET AANTAL ANTIREFLUX OPERATIES

2012

2013

2014

Het aantal antireflux operaties in het Meander Medisch Centrum (donker grijs) in vergelijking tot het aantal in de rest van Nederland (licht grijs).